Badania genetyczne

Bogata oferta badań diagnostycznych dostępnych na rynku może utrudniać wybór odpowiedniego dla siebie testu. Jak samodzielnie ocenić, która spośród wielu stosowanych metod badań będzie najlepsza?

Poza standardowymi technikami mikrobiologicznymi, takimi jak hodowla i badanie mikroskopowe, stosuje się również badania poziomu przeciwciał specyficznych wobec patogenu oraz badania genetyczne. Te ostatnie są uważane za najpewniejszą metodę diagnostyczną. Niewątpliwą zaletą badań genetycznych jest przede wszystkim dokładność w identyfikacji konkretnego patogenu. Ponadto dostępne na rynku badania genetyczne umożliwiają jednoczesne zbadanie kilku typów drobnoustrojów w czasie jednej analizy.

Przy wyborze badania genetycznego należy zwrócić uwagę na liczbę badanych czynników zakaźnych – istnieją badania wykrywające jeden lub wiele patogenów w jednym teście. Wybór najszerszego panelu zwiększa prawdopodobieństwo wykrycia konkretnego czynnika zakaźnego. Wiele zakażeń może objawiać się podobnie, częste są również infekcje mieszane, czyli wywołane kilkoma patogenami równocześnie.

Metoda genetyczna opiera się na wyszukiwaniu w analizowanej próbce materiału genetycznego patogenu. Materiał do badania stanowi wymaz z miejsca potencjalnie zakażonego. Miejscem pobrania może być: cewka moczowa, rowek zażołędny, szyjka macicy, pochwa, a także jama ustna. Mężczyźni mogą pobrać wymaz samodzielnie. Kobiety powinny udać się do ginekologa lub położnej w celu prawidłowego pozyskania materiału do badania. Wynik badania genetycznego jest „zero-jedynkowy”. Zostaje jednoznacznie potwierdzone występowanie lub brak konkretnego czynnika zakaźnego w badanym materiale.

zobacz jak wygląda przykładowy wynik badania na zakażenia intymne

Interpretacją wyniku powinien zająć się lekarz, który przeanalizuje go w połączeniu z objawami klinicznymi pacjenta, postawi diagnozę i zaproponuje odpowiednie leczenie. Zaletą stosowania testów opartych na metodach biologii molekularnej jest możliwość wykonania ich szybko – już kilka dni po potencjalnym zakażeniu.

ZBADAJ SIĘ