FAQ

Najczęściej zadawane

pytania

Co to jest STI?

1.

STI (ang. sexually transmitted infections) to grupa infekcji przenoszonych drogą płciową. Wśród czynników zakaźnych wyróżnia się bakterie, wirusy, pierwotniaki oraz grzyby.

Jak można się zarazić infekcją intymną?

2.

Do zakażenia może dojść na skutek kontaktu płciowego (waginalnego, analnego i oralnego) bez zabezpieczenia prezerwatywą. Niektóre infekcje mogą się rozprzestrzeniać nawet podczas kontaktu ze zmienioną chorobowo skórą lub błoną śluzową w jamie ustnej (m.in. HPV), a także poprzez kontakt z krwią, użycie wspólnej igły lub okołoporodowo. Możliwości rozprzestrzenienia się infekcji są różnorodne i zależą od czynnika zakaźnego.

Czym jest badanie genetyczne w kierunku infekcji intymnej?

3.

Jest to badanie metodą biologii molekularnej z zastosowaniem metody PCR i hybrydyzacji. Próbkę do tego badania stanowi wymaz z miejsca potencjalnie zakażonego. Sprawdza się występowanie materiału genetycznego danego czynnika zakaźnego. Więcej informacji można znaleźć w zakładce „badania genetyczne”.

Skąd należy pobrać wymaz?

4.

Ponieważ test dotyczy infekcji przenoszonych drogą płciową, wymaz najczęściej jest pobierany z miejsc intymnych. U kobiet rekomenduje się pobranie wymazu z szyjki macicy, co powinien wykonać lekarz ginekolog lub położna. Istnieje także możliwość samopobrania materiału przy użyciu szczoteczki Evalyn® Brush. Mężczyznom zaleca się pobranie materiału z cewki moczowej, które mogą przeprowadzić samodzielnie, zgodnie z załączoną instrukcją. Ze względu na zróżnicowane techniki seksualne i różne drogi transmisji patogenów materiałem może być również wymaz z pochwy, cewki moczowej u kobiet, odbytu, rowka zażołędnego penisa, jamy ustnej i ze zmiany skórnej.

Jakich informacji dostarcza wynik badania genetycznego?

5.

Wynik badania genetycznego jest zero-jedynkowy, a więc określa, czy materiał genetyczny danego czynnika zakaźnego występuje w badanym materiale, czy nie. Wzór wyniku można zobaczyć w zakładce „przykładowe wyniki”. Z wynikiem badania należy udać się do lekarza.

Mam pozytywny wynik badania – co dalej?

6.

Wyniki badań powinien interpretować lekarz, który na podstawie zebranego wywiadu, towarzyszących objawów klinicznych oraz badań laboratoryjnych stawia diagnozę i zleca odpowiednie leczenie. Wynik badania w kierunku infekcji intymnej najlepiej omówić z wenerologiem, ginekologiem lub urologiem. O pozytywnym wyniku powinno się powiadomić aktualnych partnerów seksualnych.

1. Co to jest STI?

STI (ang. sexually transmitted infections) to grupa infekcji przenoszonych drogą płciową. Wśród czynników zakaźnych wyróżnia się bakterie, wirusy, pierwotniaki oraz grzyby.

2. Jak można się zarazić infekcją intymną?

Do zakażenia może dojść na skutek kontaktu płciowego (waginalnego, analnego i oralnego) bez zabezpieczenia prezerwatywą. Niektóre infekcje mogą się rozprzestrzeniać nawet podczas kontaktu ze zmienioną chorobowo skórą lub błoną śluzową w jamie ustnej (m.in. HPV), a także poprzez kontakt z krwią, użycie wspólnej igły lub okołoporodowo. Możliwości rozprzestrzenienia się infekcji są różnorodne i zależą od czynnika zakaźnego.

3. Czym jest badanie genetyczne w kierunku infekcji intymnej?

Jest to badanie metodą biologii molekularnej z zastosowaniem metody PCR i hybrydyzacji. Próbkę do tego badania stanowi wymaz z miejsca potencjalnie zakażonego. Sprawdza się występowanie materiału genetycznego danego czynnika zakaźnego. Więcej informacji można znaleźć w zakładce „badania genetyczne”.

4. Skąd należy pobrać wymaz?

Ponieważ test dotyczy infekcji przenoszonych drogą płciową, wymaz najczęściej jest pobierany z miejsc intymnych. U kobiet rekomenduje się pobranie wymazu z szyjki macicy, co powinien wykonać lekarz ginekolog lub położna. Istnieje także możliwość samopobrania materiału przy użyciu szczoteczki Evalyn® Brush. Mężczyznom zaleca się pobranie materiału z cewki moczowej, które mogą przeprowadzić samodzielnie, zgodnie z załączoną instrukcją. Ze względu na zróżnicowane techniki seksualne i różne drogi transmisji patogenów materiałem może być również wymaz z pochwy, cewki moczowej u kobiet, odbytu, rowka zażołędnego penisa, jamy ustnej i ze zmiany skórnej.

5. Jakich informacji dostarcza wynik badania genetycznego?

Wynik badania genetycznego jest zero-jedynkowy, a więc określa, czy materiał genetyczny danego czynnika zakaźnego występuje w badanym materiale, czy nie. Wzór wyniku można zobaczyć w zakładce „przykładowe wyniki”. Z wynikiem badania należy udać się do lekarza.

6. Mam pozytywny wynik badania – co dalej?

Wyniki badań powinien interpretować lekarz, który na podstawie zebranego wywiadu, towarzyszących objawów klinicznych oraz badań laboratoryjnych stawia diagnozę i zleca odpowiednie leczenie. Wynik badania w kierunku infekcji intymnej najlepiej omówić z wenerologiem, ginekologiem lub urologiem. O pozytywnym wyniku powinno się powiadomić aktualnych partnerów seksualnych.