FAQ

Najczęściej zadawane

pytania

Jak zamówić badanie?

1.

W celu złożenia zamówienia należy kliknąć przycisk „Zbadaj się” i wybrać odpowiedni dla siebie test, a następnie przejść przez proces zakupowy (nie wymaga założenia konta). Więcej informacji można znaleźć w zakładce „jak to działa”.

Co to jest STI?

2.

STI (ang. sexually transmitted infections) to grupa infekcji przenoszonych drogą płciową. Wśród czynników zakaźnych wyróżnia się bakterie, wirusy, pierwotniaki oraz grzyby.

Jak można się zarazić infekcją intymną?

3.

Do zakażenia może dojść na skutek kontaktu płciowego (waginalnego, analnego i oralnego) bez zabezpieczenia prezerwatywą. Niektóre infekcje mogą się rozprzestrzeniać nawet podczas kontaktu ze zmienioną chorobowo skórą lub błoną śluzową w jamie ustnej (m.in. HPV), a także poprzez kontakt z krwią, użycie wspólnej igły lub okołoporodowo. Możliwości rozprzestrzenienia się infekcji są różnorodne i zależą od czynnika zakaźnego.

Czym jest badanie genetyczne w kierunku infekcji intymnej?

4.

Jest to badanie metodą biologii molekularnej z zastosowaniem metody PCR i hybrydyzacji. Próbkę do tego badania stanowi wymaz z miejsca potencjalnie zakażonego. Sprawdza się występowanie materiału genetycznego danego czynnika zakaźnego. Więcej informacji można znaleźć w zakładce „badania genetyczne”.

Skąd należy pobrać wymaz?

5.

Ponieważ test dotyczy infekcji przenoszonych drogą płciową, wymaz najczęściej jest pobierany z miejsc intymnych. U kobiet rekomenduje się pobranie wymazu z szyjki macicy, co powinien wykonać lekarz ginekolog lub położna. Mężczyznom zaleca się pobranie materiału z cewki moczowej, które mogą przeprowadzić samodzielnie, zgodnie z załączoną instrukcją. Ze względu na zróżnicowane techniki seksualne i różne drogi transmisji patogenów materiałem może być również wymaz z pochwy, cewki moczowej u kobiet, odbytu, rowka zażołędnego penisa, jamy ustnej i ze zmiany skórnej.

UWAGA! Do badania HPV-30 (genotypowanie 30 typów wirusa brodawczaka ludzkiego) kobiety mogą zamówić specjalną wymazówkę do samopobrania (szczoteczkę Evalyn® Brush).

Jakich informacji dostarcza wynik badania genetycznego?

6.

Wynik badania genetycznego jest zero-jedynkowy, a więc określa, czy materiał genetyczny danego czynnika zakaźnego występuje w badanym materiale, czy nie. Wzór wyniku można zobaczyć w zakładce „przykładowe wyniki”. Z wynikiem badania należy udać się do lekarza.

Mam pozytywny wynik badania – co dalej?

7.

Wyniki badań powinien interpretować lekarz, który na podstawie zebranego wywiadu, towarzyszących objawów klinicznych oraz badań laboratoryjnych stawia diagnozę i zleca odpowiednie leczenie. Wynik badania w kierunku infekcji intymnej najlepiej omówić z wenerologiem, ginekologiem lub urologiem. O pozytywnym wyniku powinno się powiadomić aktualnych partnerów seksualnych.

Jak długo będę czekać na wynik badania?

8.

Czas realizacji badania wynosi do 12 dni roboczych. Okres ten liczony jest od momentu otrzymania próbki przez laboratorium (po zaksięgowaniu opłaty i dostarczeniu kompletu podpisanych dokumentów).

W jaki sposób otrzymam wynik badania?

9.

Wynik badania otrzymuje się online. Pacjent zostanie powiadomiony e-mailowo o możliwości podglądu gotowego wyniku (e-mail zawiera dane niezbędne do logowania).

1. Jak zamówić badanie?

W celu złożenia zamówienia należy kliknąć przycisk „Zbadaj się” i wybrać odpowiedni dla siebie test, a następnie przejść przez proces zakupowy (nie wymaga założenia konta). Więcej informacji można znaleźć w zakładce „jak to działa”.

2. Co to jest STI?

STI (ang. sexually transmitted infections) to grupa infekcji przenoszonych drogą płciową. Wśród czynników zakaźnych wyróżnia się bakterie, wirusy, pierwotniaki oraz grzyby.

3. Jak można się zarazić infekcją intymną?

Do zakażenia może dojść na skutek kontaktu płciowego (waginalnego, analnego i oralnego) bez zabezpieczenia prezerwatywą. Niektóre infekcje mogą się rozprzestrzeniać nawet podczas kontaktu ze zmienioną chorobowo skórą lub błoną śluzową w jamie ustnej (m.in. HPV), a także poprzez kontakt z krwią, użycie wspólnej igły lub okołoporodowo. Możliwości rozprzestrzenienia się infekcji są różnorodne i zależą od czynnika zakaźnego.

4. Czym jest badanie genetyczne w kierunku infekcji intymnej?

Jest to badanie metodą biologii molekularnej z zastosowaniem metody PCR i hybrydyzacji. Próbkę do tego badania stanowi wymaz z miejsca potencjalnie zakażonego. Sprawdza się występowanie materiału genetycznego danego czynnika zakaźnego. Więcej informacji można znaleźć w zakładce „badania genetyczne”.

5. Skąd należy pobrać wymaz?

Ponieważ test dotyczy infekcji przenoszonych drogą płciową, wymaz najczęściej jest pobierany z miejsc intymnych. U kobiet rekomenduje się pobranie wymazu z szyjki macicy, co powinien wykonać lekarz ginekolog lub położna. Mężczyznom zaleca się pobranie materiału z cewki moczowej, które mogą przeprowadzić samodzielnie, zgodnie z załączoną instrukcją. Ze względu na zróżnicowane techniki seksualne i różne drogi transmisji patogenów materiałem może być również wymaz z pochwy, cewki moczowej u kobiet, odbytu, rowka zażołędnego penisa, jamy ustnej i ze zmiany skórnej.

UWAGA! Do badania HPV-30 (genotypowanie 30 typów wirusa brodawczaka ludzkiego) kobiety mogą zamówić specjalną wymazówkę do samopobrania (szczoteczkę Evalyn® Brush).

6. Jakich informacji dostarcza wynik badania genetycznego?

Wynik badania genetycznego jest zero-jedynkowy, a więc określa, czy materiał genetyczny danego czynnika zakaźnego występuje w badanym materiale, czy nie. Wzór wyniku można zobaczyć w zakładce „przykładowe wyniki”. Z wynikiem badania należy udać się do lekarza.

7. Mam pozytywny wynik badania – co dalej?

Wyniki badań powinien interpretować lekarz, który na podstawie zebranego wywiadu, towarzyszących objawów klinicznych oraz badań laboratoryjnych stawia diagnozę i zleca odpowiednie leczenie. Wynik badania w kierunku infekcji intymnej najlepiej omówić z wenerologiem, ginekologiem lub urologiem. O pozytywnym wyniku powinno się powiadomić aktualnych partnerów seksualnych.

8. Jak długo będę czekać na wynik badania?

Czas realizacji badania wynosi do 12 dni roboczych. Okres ten liczony jest od momentu otrzymania próbki przez laboratorium (po zaksięgowaniu opłaty i dostarczeniu kompletu podpisanych dokumentów).

9. W jaki sposób otrzymam wynik badania?

Wynik badania otrzymuje się online. Pacjent zostanie powiadomiony e-mailowo o możliwości podglądu gotowego wyniku (e-mail zawiera dane niezbędne do logowania).