HPV

HPV (ang. human papilloma virus), czyli wirus brodawczaka ludzkiego, jest bezotoczkowym wirusem DNA. Zakaża komórki podstawne naskórka i nabłonka płaskiego u ludzi. Infekcje HPV są bardzo powszechne. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w jednym roku odnotowała blisko 271 milionów zakażeń u kobiet, szacuje się jednak, że liczba ta może być dwukrotnie wyższa. Nieprecyzyjne dane epidemiologiczne są spowodowane brakiem regularnych badań HPV, zwłaszcza u mężczyzn, którzy są jedynie bezobjawowymi nosicielami. Podejrzewa się, że wirus brodawczaka ludzkiego jest najczęstszym patogenem przenoszonym drogą płciową na świecie. Rozprzestrzenia się głównie poprzez kontakt bezpośredni ze zmianami skórnymi lub błon śluzowych, kontakt płciowy lub okołoporodowo. Stosowanie prezerwatyw nie zapewnia całkowitej ochrony przed zakażeniem HPV. Ponadto drobnoustrój ten jest bardzo oporny na czynniki zewnętrzne, przez co do zakażenia może dojść poprzez kontakt z materiałem nieożywionym, np. ręcznikiem.

Zakażenie HPV może przebiegać bezobjawowo. Znanych jest coraz więcej wariantów tego wirusa, przy czym kilkadziesiąt jego typów stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia, gdyż odpowiada za różne zmiany chorobowe. Tak zwane typy niskiego ryzyka rozwoju nowotworu powodują najczęściej powstawanie brodawek, kłykcin i kurzajek. Za zmiany te odpowiadają najczęściej typy 6 i 11. Poważne konsekwencje zdrowotne powodują tzw. typy wysokoonogenne, które mogą przyczyniać się do rozwoju nowotworów górnych dróg oddechowych i płuc, a u kobiet są główną przyczyną raka szyjki macicy. Wśród nich szczególnie niebezpieczne dla zdrowia są typy 16 i 18.

Badanie HPV jest niezwykle istotne, szczególnie dla kobiet, ponieważ wirus może być początkiem nowotworu szyjki macicy. Z pozoru nieistotne zakażenie intymne, niezdiagnozowane w porę, może mieć daleko idące konsekwencje. Rak szyjki macicy jest wysoce powiązany z infekcją HPV. DNA tego wirusa jest obecne w 99,7% przypadków raka szyjki macicy. W Polsce co roku ok. 3500 kobiet słyszy taką diagnozę. Badanie molekularne pozwala na wykrycie wirusa już na wczesnym etapie infekcji.

Poznanie konkretnego typu wirusa, czyli genotypowanie, umożliwia:

  • kontrolę nad postępującym procesem nowotworzenia,
  • wprowadzenie odpowiedniej terapii w przypadku wykrycia typów niskiego ryzyka, odpowiadających za zmiany skórne.

Przewaga genotypowania nad testami przesiewowymi to przede wszystkim możliwość wykrycia tzw. koinfekcji, czyli jednoczesnego zakażenia więcej niż jednym typem wirusa. Stwierdzenie występowania w organizmie pacjenta równocześnie typów niskiego i wysokiego ryzyka rozwoju nowotworu umożliwia prognozowanie przebiegu choroby. Test ten pozwala również na monitorowanie samowyleczenia przy ponownym badaniu. Diagnostykę genetyczną pod kątem infekcji HPV zaleca się przy każdym nieprawidłowym wyniku cytologii.  Teraz badanie HPV może odbyć się w dyskretny sposób w Twoim domu.