Kiła

Kiła, zwana również syfilisem, to niebezpieczna choroba bakteryjna wywoływana przez krętka bladego (Treponema pallidum). Jest jedną z czterech najczęściej występujących chorób wenerycznych. Od początku XXI wieku widoczny jest stały wzrost liczby zachorowań na kiłę. W Polsce w 2018 roku zarejestrowano blisko 2000 nowych przypadków.

 

Liczba przypadków kiły w Polsce w latach 2008-2017 wg PZH

Mimo działań podejmowanych w ramach walki z chorobami wenerycznymi kiła pozostaje istotnym problemem wśród osób aktywnych seksualnie. Krętki T. pallidum są wyjątkowo wrażliwe na wysuszenie i środki dezynfekcyjne, dlatego też kiła nie rozprzestrzenia się poprzez kontakt z materiałem nieożywionym, np. styczność z deską sedesową. Poza możliwością przekazania infekcji drogą kontaktów seksualnych, istnieje możliwość zakażenia przez transfuzję krwi lub w czasie ciąży – z matki na dziecko. Kiła wrodzona jest obecnie coraz większym problemem. Niezdiagnozowana choroba u matki może powodować przedwczesny poród, niską masę urodzeniową dziecka, deformację narządów, a nawet śmierć płodu. Dlatego podczas nawracających poronień warto rozważyć diagnostykę pod kątem infekcji intymnej.

Kiła klinicznie przebiega w trzech fazach:

  1. Kiła pierwszorzędowa (pierwotna) to początkowa faza zakażenia. Jej specyficznym objawem jest zmiana na błonie śluzowej w miejscu penetracji krętków. Tak zwany wrzód twardy jest pierwszym miejscem namnażania bakterii, które w kolejnych etapach zakażenia rozprzestrzeniają się po organizmie poprzez krew i układ limfatyczny. Zmiana ta powstaje od 10 do 90 dni po zakażeniu. Początkowo ma formę niebudzącej podejrzeń grudki, która z czasem przekształca się w niebolesne owrzodzenie z odstającymi brzegami. Po 1–2 tygodniach można zauważyć powiększone węzły chłonne w okolicy miejsca wystąpienia wrzodu. Zmiana ta zanika samoistnie po około 2 miesiącach, co często pacjenci mylnie uznają za wyzdrowienie.
  2. Kiła drugorzędowa to manifestacja rozsiewu krętków po całym organizmie. Rozpoczyna się od objawów grypopodobnych, takich jak ból gardła, głowy, mięśni, gorączka oraz powiększenie węzłów chłonnych. Charakterystyczna jest uogólniona wysypka na skórze i błonach śluzowych, która może przybierać różną postać: plamkową, grudkową, krostkową. W tym okresie mogą pojawić się spękania na błonach śluzowych ust. Objawy te, podobnie jak w kile pierwotnej, znikają samoistnie w ciągu kilku tygodni. Po tym czasie choroba przechodzi w postać przewlekłą lub klinicznie nieaktywną.
  3. Kiła trzeciorzędowa to ostatni etap choroby, który występuje u co trzeciej nieleczonej osoby. Kiła późna może doprowadzić do zniszczenia każdego organu. Pojawiają się charakterystyczne kilaki, czyli ziarniniakowate zmiany, które dotyczyć mogą skóry, śluzówek jamy ustnej i górnych dróg oddechowych, wątroby, a nawet kości. Następstwami kiły późnej są choroby konkretnych układów, takie jak neurosyfilis, kiła sercowo-naczyniowa. Warto jednak zaznaczyć, że neurosyfilis może wystąpić także we wczesnych fazach choroby, gdyż krętki mogą zakażać centralny układ nerwowy w okresie kiły wczesnej.

Wrzód pierwotny w kile pierwszorzędowej zwiększa ryzyko zakażenia HIV!

Stosunki płciowe z różnymi partnerami, tzw. przygody seksualne, stwarzają bowiem bezpośrednie i podwyższone ryzyko pojawienia się zakażenia intymnego. Badania na kiłę pozwalają na zdiagnozowanie takiego zakażenia w organizmie. Wczesne wykrycie patogenu pozwala na zastosowanie odpowiedniej kuracji.

Leczenie:

Dobrą informację stanowi wysoka wyleczalność kiły. Antybiotykiem z wyboru jest penicylina. U osób na nią uczulonych zamiennie można stosować tetracyklinę lub doksycyklinę. Decyzję o leczeniu podejmuje lekarz, dlatego każdy wynik badania laboratoryjnego należy jak najszybciej skonsultować ze specjalistą. Ze względu na podstępne działanie kiły i możliwe występowanie postaci utajonej przez lata, po zauważaniu jakiegokolwiek objawu syfilisu lub po ryzykownej sytuacji seksualnej należy się bezwzględnie przebadać, żeby móc jak najwcześniej rozpocząć leczenie celowane. W razie jakichkolwiek wątpliwości po odbytym stosunku płciowym należy wykonać badania na kiłę, które w wygodny i komfortowy sposób można zamówić online we własnym domu. 

W przypadku dodatniego wyniku badania w kierunku infekcji intymnej należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie partnera oraz osoby, z którymi współżyło się w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. Partnerzy powinni również zostać przebadani pod kątem zakażenia. W trakcie oraz do tygodnia po zakończeniu leczenia należy zachować wstrzemięźliwość seksualną.