Zakażenie Ureaplasma

Ureaplasma spp. to drobne wolno żyjące bakterie, które mogą kolonizować drogi oddechowe oraz układ moczowo-płciowy u człowieka. Za zakażenia człowieka odpowiadają głównie Ureaplasma urealyticum oraz Ureaplasma parvum. Część infekcji przebiega bezobjawowo. Są to częste zakażenia, które mogą dotyczyć aż 75% osób aktywnych seksualnie.

Występujące sporadycznie objawy są wysoce niespecyficzne. Zalicza się do nich zaburzenia ze strony układu moczowego: problemy związane z oddawaniem moczu, ból i pieczenie w okolicy cewki moczowej, częste oddawanie moczu w ciągu dnia i nocy, silne uczucie parcia na pęcherz.

Nieleczone infekcje Ureaplasma urealyticum prowadzą do poważnych powikłań. Zakażenie to łączy się z nierzeżączkowym zapaleniem cewki moczowej oraz odmiedniczkowym zapaleniem nerek. Infekcja ta może prowadzić do samoistnych poronień i przedwczesnych porodów. Możliwe jest również przeniesienie patogenu z matki na dziecko w trakcie porodu. Ureaplasma spp. mogą kolonizować niemowlęta, głównie dziewczynki, jednak nosicielstwo zwykle nie trwa długo.

Ureaplasma spp. są naturalnie oporne na tetracykliny, lekiem z wyboru jest erytromycyna.

W przypadku dodatniego wyniku badania w kierunku infekcji intymnej należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie partnera oraz osoby, z którymi współżyło się w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. Partnerzy powinni również zostać przebadani pod kątem zakażenia. W trakcie oraz do tygodnia po zakończeniu leczenia należy zachować wstrzemięźliwość seksualną.